Odległość do bramy
Osiedla często są ogrodzone. Jak bardzo będzie Cię wkurzać jak do bramy osiedla będziesz mieć 300m? I te 300m doda się do odległości do sklepu, przystanku itp. Zwróć uwagę na ilość wyjść z osiedla. Bywają osiedla wąskie i długie z jednym wejściem postające na dawnych gruntach rolnych gdzie taki podział działek jest normalny.