Odległość do bramy
Osiedla często są ogrodzone. Jak bardzo będzie Cię wkurzać jak do bramy osiedla będziesz mieć 300m? I te 300m doda się do odległości do sklepu, przystanku itp. Zwróć uwagę na ilość wyjść z osiedla. Bywają osiedla wąskie i długie z jednym wejściem postające na dawnych gruntach rolnych gdzie taki podział działek jest normalny.
Prawdziwa lokalizacja
Lokalizację deweloper zawsze będzie pokazywał jako super atrakcyjną. A rzeczywistość bywa inna. Sprawdź w rzeczywistości jakie są faktyczne odległości np. od klatki do przystanku autobusowego. Sprawdź jak często autobusy jeżdżą z najbliższego przystanku. Nie wierz w to co deweloper pisze.